Lejebetingelser for campingvogne

Regel

Beskrivelse

§ 1 Førend den lejede campingvogn modtages, gennemgås denne sammen af LG-udlejning og lejer for evt. defekter og mangler. Disse noteres og vedlægges lejeaftalen.
§ 2

Den lejede campingvogn afleveres i rengjort stand:

  • Indvendigt: Fejet og vasket gulv, møbler tørret af for støv og andet snavs.
  • Udvendigt: Hvis køretøjet er mere beskidt end ved normal landevejskørsel. Her tænkes på mudder, dyremøg mm.
§ 3 Fortelt/solsejl afleveres tørt og rengjort samt nedpakket i de dertilhørende  tasker.
§ 4 Lejer betaler selv for skader, som denne har forvoldt på den lejede campingvogn. Campingvognen er fuldt kaskoforsikret. Dog betaler lejer kr. 5000,- i selvrisiko pr. skade.
§ 5 Indvendigt erstatter lejer selv de genstande, som denne har forvoldt skade på. Dette modregnes i depositummet.
§ 6 Lejer er selv ansvarlig for, at det trækkende køretøj har behørig ansvarsforsikring for det tilkoblede køretøj og at vogntoget ikke overstiger grænser for det trækkende køretøj og chaufførens kørekort.
§ 7 Lejer er selv ansvarlig for, at evt. gods er korrekt placeret og forsvarligt fastsurret.
§ 8 På trods af køretøjets tekniske maksimumhastighed påhviler det lejer ikke at overstige de til enhver tid gældende fartgrænser.