Lejebetingelser for cykeltrailere

Regel

Beskrivelse

§ 1 Førend den lejede cykeltrailer modtages, gennemgås denne sammen af LG-udlejning og lejer for evt. defekter og mangler. Disse noteres og vedlægges lejeaftalen.
§ 2 Den lejede cykeltrailer afleveres i rengjort stand.
§ 3 Lejer betaler selv for skader, denne forvolder på den lejede cykeltrailer.
§ 4 Lejer er selv ansvarlig for, at godset er korrekt placeret og forsvarligt fastsurret på /i cykeltraileren.
§ 5 Det påhviler lejer at sikre sig, at surringsgrej er i forsvarlig stand, og at surregods er forsvarligt fast. LG-udlejning har intet ansvar herfor.